Τηλεφωνικές συσκευές
AASTRA DeTeWe 6773
AASTRA 6773
Η Aastra 6773 επεκτείνει τις λειτουργίες της Aastra 6771. Η οθόνη τεσσάρων γραμμών, παρέχει μια ευρύτερη εικόνα. Τα οχτώ προγραμματισόμενα πλήκτρα βοηθούν ώστε να αντιμετωπίστουν οι απαιτήσεις επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μπορεί επίσης να επεκταθεί με έως τρία module Aastra M671.


Τηλεφωνικές συσκευές
AASTRA DeTeWe 6773

Equipment
 • 3 softkeys/line keys with LED
 • 5 user-programmable keys with LED
 • 15 function keys, of which 4 with signalling via LED
 • Scroll key
 • 4-line graphic display 144 × 48 pixels
 • UPN interface
 • Adjustable to four diff erent heights with an angle stand
 • suitable for wall mounting
 • expandable with up to three Aastra M671
 • DHSG headset socket
 • Powered by the system itself via UPN interface
Features
 • Menu card function
 • Variable menu structure, depending on the call status
 • Adjustable volume (handset, loudspeaker, ring tone and headset)
 • Hands-free operation
 • Mute function
 • Call Preparation
 • Redial
 • Call list with date and time
 • LEDs for signalling call transfer statuses (call protection, call forwarding) and additional information (e.g. message waiting or e-mail)
 • Receiving SMS
 • Dimensions (W × H × D): 235 × 208 × 46 mm
 • Colour: black or ice grey


Τηλεφωνικές συσκευές
AASTRA DeTeWe 6773

Ονομασία Κατηγορία Μέγεθος Τύπος αρχείου Download
Δυνατότητες, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του προϊόντος.
Flyer 2,29MBpdf pdf icon download 

 

 

 

 

 

©2012 PNT™ - All Rights Reserved